Scurtã prezentare :

O diferenţã importantã între proprietãţile tehnice ale celor doua spume rigide se poate observain cazul rezistenţei la compresiune, aceasta fiind mai mare la XPS.

Mai mult, materialul are o rezistenţã puţin mai mare la transferul de vapori faţã de spuma rigidã EPS. În funcţie de tensiunea brutã, valoarea µ variazã între 80 si 200. Aceasta înseamnã cã o barierã de vapori separatã este absolut necesarã pentru acest material de izolaţie.

Caracteristici tehnice principale :

Nr.

crt.

Caracteristica UM Valori

determinate

Standard
1 Densitate Kg/m3 32 DIN EN 1602
2 Rezistenţa la compresiune la o deformaţie de 10 % N/mm 0,2 DIN EN 826
3 Coeficientul de dilatare liniarã mm/m-K 0,07
4 Absorţia de apã % < 1,5 DIN EN 12087
5 Stabilitatea dimensionalã

în condiţii standard

% lung gros – 0,5 la

+ 0,5

DIN EN 1604
6 Stabilitatea dimensionalã % vol. < 2,0 DIN EN 1605
7 Temperatura de utilizare °C – 180 … + 80
8 Reacţia la foc (Euroclass) E EN 13501-1
9 Conţinut de pori deschişi % Max 10
10 Conductivitatea termicã (10 °C) W/mK 0,030 DIN EN 12667
11 Clasa de combustibilitate B1 DIN 4102