Scurtã prezentare:
Polistirenul este produs din stirenul rezultat de la rafinãriile de petrol. Spuma rigidã EPS este un material de izolaţie predominant cu celulã închisã unde proporţia de pori umpluţi cu aer este de pânã la 98%. Densitatea brutã a spumei rigide EPS este de obicei între 10 si 35 kg/m³ şi are o mare influenţã asupra multor caracteristici ale produsului.

poliestern_expandat_img1
Cea mai importantã proprietate a spumei rigide EPS este conductibilitatea termicã joasã care depinde de densitatea brutã. Conductibilitata termicã minimã se înregistreazã când densitatea brutã este între 30-50 kg/m³ şi variazã între 0,034 si 0,037 W/(mK) când temperatura medie este de 0 °C. Pentru o densitate brutã datã, conductivitatea termicã a spumei este liniarã cu temperatura.

Conţinutul de umezealã are un impact semnificativ asupra conductibilitaţii termice a spumei, conductivitatea termicã crescând cu 3-4 % pentru fiecare volum % de umezealã. Rezistenţa la transmitere a vaporilor de apã a spumei rigide (EPS) (valoarea μ) este relativ micã. In situaţia unor densitãţi brute variind între 15 si 30 kg/ml, valoarea μ este de 20 la 100.

Aceasta înseamnã cã umezealã poate penetra materialul de izolaţie dacã este o diferenţã potrivitã în presiunea vaporilor. Prin urmare dacã este folositã ca material de izolaţie la temperaturi joase, spuma rigida EPS trebuie sa fie întotdeauna însoţitã de o barierã de vapori din folie metalicã, de obicei din folie de aluminiu. Pentru a proteja bariera de vapori vulnerabilã se adauga un învelis metalic protector, ceea ce face ca procesul de montare sã fie mai complex.

Spuma rigidã EPS este un material de constructie care nu întreţine arderea (DIN 4102-B1). Când este expusã la flacarã, spuma din polistiren rigid, conţinând înhibitor de ardere, se topeşte fãrã a lua foc. Dacã contactul cu flacãra externa s-a întrerupt, materialul nu continuã sã ardã de la sine. La 100 °C spuma din polistiren rigid începe sã se înmoaie şi sã se strângã.
Dacã va continua cãldura, se va topi. În conformitate cu informaţiile date de fabricant, materialul de izolaţie poate fi folosit la temperaturi cuprinse între – 180 °C şi + 80 °C.