Scurtã descriere:

Panou termoizolant de înaltã performanţã din spumã rigidã de poliizocianurat, fãrã CFC sau HCFC, caşerat cu folie de aluminiu gofratã pe ambele feţe, cu grosimea de 80 µm.

Toate produsele au fost realizate conform standardelor UNI EN ISO 9001: 2000 şi au Certificat CE, conform standardeloer europene în vigoare.

Caracteristici fizice şi chimice:

  • Densitatea spumei de poliizocianurat: 45 kg/m³
  • Coeficient de conductiv. termicã initialã (EN 12667) la temp de 10°C: λ = 0,022 W/mK
  • Coeficient de conductiv. termicã declaratã (EN 13165) la temp de 10°C: λ = 0,024 W/Mk
  • Rezistenta la vapori de apã (EN 12066): µ = ∞
  • Absortia de apã (EN 12087): WL < 1 %
  • Clasa de reactie la foc (EN 13501-10):

– „B-s2, d0” – in cazul in care panoul este protejat cu profile din aluminiu

– „B-s2, d0” – in cazul in care panoul nu este protejat cu profile din aluminiu

  • Rezistenta termicã declaratã: R = 0,83 m²K/W
  • Factor de transmisie termicã declaratã: U = 1,20 W/m²K
  • Capacitatea specificã de energie caloricã: 1302 J/kg°C

Temperatura de utilizare: la temperaturi cuprinse între – 40 °C si + 110 °C

În urma experientei de peste 50 ani in domeniul producţiei spumei de poliizocianurat (PIR), producãtorul face diferenţa între conductivitatea termicã iniţialã, care întotdeauna este mai micã în faza iniţialã şi cea declaratã, care pastreazã valoarea de conductivitate şi peste câteva zeci de ani, de aceea producãtorul considerã sã menţioneze şi valoarea declaratã.

Mod de ambalare:

Ambalajul standard contine 10 panouri (10 x 4,8 m²) împachetate in folie de polietilenã.