Panourile din silicat de calciu se utilizează cu mare succes pentru realizarea termoizolării la temperaturi mai mici (200 °C – 800 °C), de exemplu lângă mantaua metalică a cuptoarelor.

Exemplu produs: Panoul CalSil 1.100

Temperatura de clasificare 1.100 °C
Culoare                                               Alb
Densitatea aparentă 280 Kg/m³
Rezistenţa la compresiune, 12 h 1 Mpa (1.050 °C) Mpa
Conductibilitatea termică       200°C

400°C

600°C

800°C

0,09 W/mK

0,11 W/mK

0,12 W/mK

0,15 W/mK

Rezistenţa la încovoiere 1,0 Mpa
Contracţia liniară, 12 h 1,3 % (1.050 °C)
Căldura specifică 0,8/1,2 Kj/kgK

Analiza chimicã (%)

CaO – 42 %               SiO2 – 44 %               Fe2O3 – 0,2 %               GV – 10,5 %

Proprietăţile chimice şi fizice de mai sus ale panourilor din silicat de calciu, reprezintã valori obţinute pe produse standard în concordanţã cu metodele de testare şi sunt subiectul variaţiilor prelucrărilor normale.

Aceste informaţii sunt furnizate ca serviciu tehnic şi se pot schimba fãrã avertizare.