Domenii de utilizare :

Aceste produse se folosesc, în principal, pentru termoizolarea conductelor de transport a apei calde, a apei fierbinţi, a instalaţiilor  de încãlzire, precum şi a celor care lucreazã cu aburi sub presiune.

Pot fi de asemenea utilizate la izolarea instalaţiilor de aerisire şi de aer condiţionat, a instalaţiilor cazanelor de încãlzire centralã, precum şi a recipienţilor pentru apã caldã şi la schimbatoarele de cãldurã.

Montajul cochiliilor :

Cochiliile sunt secţionate de-a lungul generatoarei. Ele pot fi montate facil şi rapid, deoarece pot fi trase uşor pe ţevile ce urmeazã a fi izolate, îmbinându-se perfect de-a lungul tãieturii acesteia. In functie de diametrul tevilor de izolat ele pot avea, fie forma unui  cilindru cu lungimea de 1 metru, fiind prevazute cu sectiune longitudinala, fie pot fi formate din doua semicochilii sau mai multi segmenti.

Cochiliile vor fi montate strâns presate una de alta, cu scopul eliminãrii punţilor termice.

Fixarea cochiliilor necaşerate se va realiza cu ajutorul unei sârme, petrecutã spiralat de 6-8 ori peste o cochilie pentru a se asigura o îmbinare perfectã atât în plan orizontal cât şi în plan transversal.

Cochiliile caşerate cu folie de aluminiu si/sau PVC sunt prevãzute cu fâşii de trecere de-a lungul tãieturii longitudinale (prelungirea caşerajului de aluminiu), astfel se va realiza o închidere perfectã a cochiliei.

Dacã existã posibilitatea apariţiei unor solicitãri mecanice accentuate (în cazul conductelor interioare), sau a montajului conductelor  în exterior, atunci se recomandã protejarea cochiliilor cu un înveliş de folie compozita din PVC+aluminiu.

Îmbinarea dintre cochilii se va realiza cu bandã autoadezivã din aluminiu, simpla sau armata cu fibra de sticla si/sau cu bandã autoadezivã din PVC gri.

În conformitate cu normele UE este necesar ca la montaj cochilia caseratã sã fie asiguratã    (bandajatã) în trei pozitii ( la fiecare capat, respectiv la mijlocul cochiliei ) cu bandã autoadezivã din aluminiu respectiv PVC.

Caracteristici tehnice principale :

  • Temperatura utilizare recomandatã: de la 0 °C la 250 °C respectiv 600 °C
  • Valoarea medie a coeficientului de transfer termic lambda: 0,033 W/mK
  • Comportarea la foc: incombustibil (clasa B)
  • Lungime cochilie: 1,0 m/buc.
  • Hidrofobã
  • Temperatura maximã admisã la suprafaţa cochiliei: 100 °C
  • Densitate : 80 kg/mc, 100 kg/mc respectiv 120 kg/mc

In functie de locul de pozare, cochiliile pot fi livrate caserate cu folie din PVC gri sau cu folie compozita din PVC + Aluminiu.